Türkmençe Türkmençe      Русский Русский      English English      

Güneşli ülkämizde hasylyň ýetişýän döwri, daýhanlarymyzdan miweleri we gök-bakjalary satyn alynyp, soňra olary arassalamak, saýhallamak we döwrebap gaplara gaplamak işleri geçirilip içerki bazarlarymyza hödürlenýär. Şeýle-de önümleriň belli bir mukdary, Ýewropanyň öňdebaryjy kompaniýalary tarapyndan gurulyp ulanylmaga berlen energiýa tygşytlaýjy innowasýon tehnologiýala ornaşdyrylan 1000 (bir müň) tonnalyk sowadyjy ammarlar toplumymyzda uzak möhletleýin saklanyşa ýerleşdirilýär. Şeýlelik bilen ýylyň ähli paslynda bazarlarymyzyň ter miwe we gök-bakja önümleri bilen bolçulygyny döretmeklige özüniň goşandyny goşýar.

Brendler