Türkmençe Türkmençe      Русский Русский      English English      

Taslamalarymyz

10212 tonnalyk sowadyjy ambaryň gurluşygy Mary şäheriniň Baýramhan köçesiniň ugrunda gurluşygy güýçli depginde alnyp barylýan, önümçilik kuwwaty bir wagtyň özünde 10212 (on müň iki ýüz) tonna mukdardaky gök we bakja önümlerini saklamaga hem-de olary arassalamak, sortlamak we gaplamak şeýle hem gaýtadan işlemek mümkinçiliklerini berýän Ýewropanyň ösen öndürijileri tarapyndan energiýa tygşytlaýjy innowasýon tehnologiýalar enjamlaşdyrylmaly sowadyjy ammarlar toplumy
Banan we sitrus miwelerini ýetişdirmek üçin ýyladyşhana “Miweli Ülke” hususy kärhanasy Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynyň ýerlerinden 50 ga ýer bölegi berildi we banan we sitrus miwelerini ýetişdirmek üçin niýetlenen döwrebap ýyladyşhanasynyň ýer gurluşygy işleri alynyp barylýar.